Zapojená centra

Centrum Kontaktní osoba Název kliniky
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 602 00, Brno-střed-Staré Brno doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Fakultní nemocnice Olomouc, P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc-Nová Ulice prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Komplexní onkologické centrum (KOC)
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05, Nový Hradec Králové MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie
VFN Praha U Nemocnice 499/2 128 08 Nové Město Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA Komplexní onkologické centrum KN Liberec
Thomayerova nemocnice Praha, Vídeňská 800, 140 59, Praha 4-Krč doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a TN

Registr byl v roce 2020 iniciován v pěti centrech a postupně bude dle možností rozšiřován i do dalších center.